Modlitwy

LITANIA DO ŚW. FELIKSA

Wspomnienie św Feliksa przypada na 18 maja
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami 
Święta Panno nad pannami, módl się za nami 
Święty Ojcze Franciszku, módl się za nami 
Święty Feliksie, Duchowny synu św. Franciszka, módl się za nami 
Święty Feliksie, Z pobożnych rodziców zrodzony, módl się za nami 
Święty Feliksie, Niebieską mądrością napełniony, módl się za nami 
Święty Feliksie, Anielską pomocą posilony, módl się za nami 
Święty Feliksie, Do zakonu świętego Franciszka wezwany, módl się za nami 
Święty Feliksie, Miłośniku czystości, módl się za nami 
Święty Feliksie, Naśladowco najściślejszego ubóstwa, módl się za nami 
Święty Feliksie, Zwierciadło posłuszeństwa, módl się za nami 
Święty Feliksie, Wzorze wstrzemięźliwości, módl się za nami 
Święty Feliksie, Różo cierpliwości, módl się za nami 
Święty Feliksie, Uzdrowienie chorych, módl się za nami 
Święty Feliksie, Pocieszycielu strapionych, módl się za nami 
Święty Feliksie, Proroku przyszłych rzeczy, módl się za nami 
Święty Feliksie, Wzgardzicielu świata, módl się za nami 
Święty Feliksie, Skarbnico cnót świętych, módl się za nami 
Święty Feliksie, Wyznawco Imienia Jezusowego, módl się za nami 
Święty Feliksie, Postrachu szataństwa, módl się za nami 
Święty Feliksie, Uwolnienie opętanych, módl się za nami 
Święty Feliksie, Wskrzesicielu umarłych, módl się za nami 
Święty Feliksie, Ustawiczny sprawco cudów, módl się za nami 
Święty Feliksie, Przez żywą wiarę twoją, módl się za nami 
Święty Feliksie Przez namaszczenie z trumny twojej olejkiem płynącym przywrócicielu zdrowia,
Święty Feliksie Osobliwy patronie pożądanej szczęśliwości, módl się za nami 
Święty Feliksie Wspomożycielu i Obrońco nasz, módl się za nami 
Święty Feliksie Opiekunie chorych i konających, módl się za nami 
Święty Feliksie, Stroskanych matek pociecho, módl się za nami 

Bądź nam miłościw, przepuść nam Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.
Bądź nam miłościw, wybaw nas Panie.

Od gniewu Twego, wybaw nas Panie.
Od sideł szatańskich, wybaw nas Panie.
Od ciężkiej choroby i wszelkiej słabości, wybaw nas Panie.
Od nagłej śmierci i wiecznego potępienia, wybaw nas Panie.
Przez zasługi świętego Feliksa, wybaw nas Panie.
W dzień sądu Twego, wybaw nas Panie.

My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nam grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś karanie od nas oddalić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś Boskiej miłości ogień w nas rozżarzyć raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś zasług i przyczyn św. Feliksa nas uczestnikami uczynić raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś wszystkim czcicielom św. Feliksa miłościwym być raczył, wysłuchaj nas Panie.
Abyś nas wysłuchać raczył, prosimy Cie, wysłuchaj nas Panie.
Synu Boży, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Modlitwa:

Boże, któryś błogosławionemu Feliksowi, wyznawcy Twojemu, ewangeliczną prostotą i życia niewinnością w kościele Twoim jaśnieć dozwolił, spraw, abyśmy przykładami i prośbami Jego nauczeni i wspomożeni, do Jezusa Chrystusa, którego On na ziemi, w duchu, na rękach swych piastował, szczęśliwie przyjść mogli. Przez tegoż Chrystusa który z Tobą żyje i króluje na wieki. Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, aTy, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Modlitwa poranna

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę.

Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Prośba o pokorę

Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli.
Wstawiaj się za mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: Któż jak Bóg! Amen.

Akt poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi

O wielki Książę niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza jednak ufając Twojej dobroci, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie, Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika.

Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze, bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie atakującym wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź mnie do ojczyzny wiecznej.
Amen.

Modlitwa za wstawiennictwemśw. Michała Archanioła
(wersja skrócona modlitwy Leona XIII)

Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu zastępów anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, a przez chrzest staliśmy się świątynią Ducha Świętego. Uproś nam łaskę wierności, byśmy tej godności w sobie strzegli, nawet w najcięższych pokusach szatańskich. W Tobie, święty Michale, Kościół ma swego Stróża i Obrońcę.

Ty prowadzisz ochrzczonych do niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga, Dawcę Pokoju, aby zniweczył moc szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli grzechu, ani szkodzić Kościołowi. Obrońco chwały Najwyższego! Zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Amen.