Ślub

Protokół Przedślubny

Należy zgłosić się do kancelarii co najmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem.

Wymagane dokumenty:

Dowody osobiste

Metryki Chrztu wydane nie wcześniej niż 4 miesiące – jeśli chrzest był poza parafią

Świadectwa z kursu przedmałżeńskiego

Świadectwa z religii z ostatniej klasy

Zaświadczenie z USC (Urzędu Stanu Cywilnego) potwierdzające brak przeszkód wynikających z prawa państwowego (3 egzemplarze – A4)