Pogrzeb

SPRAWY ZWIĄZANE Z POGRZEBEM

Powiadomienie zakładu pogrzebowego i ustalenie dnia i godziny pogrzebu

Powiadomienie parafii o pogrzebie – koniecznie akt zgonu

Powiadomienie organisty o pogrzebie