Bierzmowanie

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU

Klasa VII

Klasa VIII

Odprawianie nabożeństwa dziewięciu I piątków miesiąca

Uczestniczenie w nabożeństwach 

Właściwe zachowanie w szkole i poza nią, świadczące o dojrzałości chrześcijańskiej kandydata

Dostarczenie świadectwa Chrztu Świętego – jeśli chrzest był poza parafią

Wybór “właściwego” świadka Bierzmowania (wierzący i praktykujący)

Kandydat przystępuje do Bierzmowania we własnej parafii; w przeciwnym wypadku wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza.