Czym jest Uroczystość Odpustowa? 

W czasach dewaluacji wielu zwyczajów, które ongiś były bardzo żywe, warto zastanowić się jakie jest znaczenie odpustu parafialnego. Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. U nas jest kościół i parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy.
Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził.. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy modlitwy. Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpust zupełny, wyznacza warunki jakie trzeba spełnić do jego zyskania. Zwyczajne warunki do spowiedź sakramentalna, (może być w okolicy odpustu, a nie w sam dzień). Komunia święta, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę…
i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Możliwość zyskania odpustu sprawiała, że na odpust ściągała cala okolica, a dla rodziny odpust był okazją do spotkania wielu pokoleń.
Centralnym wydarzeniem jest suma odpustowa, u nas sprawowana o godz. 11.00, którą prowadził specjalnie zaproszony kapłan, a kazania odpustowe głosił też kaznodzieja na tę okoliczność zaproszony. Na odpuście nie wystarcza tylko uczta przy stole w domu, ale trzeba też ucztowania z Chrystusem przy Eucharystycznym stole.
W tym roku poprosiliśmy, aby animował duchowe przeżycia odpustowe ktoś znamienity. Będzie to ks. Stanisław Wojdak Wiadomo, że zazwyczaj pani domu musi zakrzątnąć się przy przygotowaniu odpustowego obiadu, dlatego niech przyjdzie na wcześniejszą Mszę świętą. Natomiast na sumę niech przybędą pozostali członkowie rodziny i zaproszeni odpustowi goście. Parafia chce też z jak najlepszej strony pokazać się na odpust, dlatego na sumę przychodzą dzieci w strojach komunijnych i wszystkie poczty sztandarowe jakie są w parafii przy kościele i w organizacjach czy instytucjach położonych na terenie parafii. Panie ze Straży Honorowej NSPJ asystują w procesji Chrystusowi ze świecami. W niektórych kościołach pojawiają się okoliczne dekoracji w postaci spadających z sufity kolorowych szarf, a obraz czy ołtarz ozdabia pachnący wieniec z żywej zieleni. Czasem też sumę odpustową uświetnia chór czy orkiestra dęta. Punktem honoru rodziny jest by nikt się nie spił podczas uroczystości odpustowej w parafii.. Pamiętajcie też, że na probostwie kapłanów z dekanatu trzeba ugościć i sumistę oraz kaznodzieję zaopatrzyć. Dlatego ofiara niech będzie odpustowa.