Intencje Mszy Świętych  20.05.2024 – 26.05.2024

Poniedziałek 

1500 + Janina Czachor od wnuczka Andrzeja

1730 + Eugeniusz Król rozp. Gr. (1)

Poza parafią gr. Barbara Krzyściak (22)

Wtorek: 

700 – + Eugeniusz Król gr. (2)

1730 – + Janina Głut i mąż Władysław

+ Barbara Krzysciak gr. (23) poza parafia

Środa 

1730 + Eugeniusz Król gr (3)

 + Barbara Krzyściak gr. (24) poza parafią

Czwartek: 

700 Za parafian

+ Eugeniusz Król gr. (4) poza parafią

+ Barbara Krzyściak gr (25) poza parafią

Piątek: 

700 + Eugeniusz Król gr (5)

150+ Janina i Gustaw Pająk i rodziców z obu stron

+ Barbara Krzyściak poza parafią (26)

Sobota: 

700 – + Eugeniusz Król gr. (6)

+ Barbara Krzyściak gr poza parafią (27)

26. 05.2024 Odpust Parafialny ku czci św. Feliksa

730 – + Franciszek Hachaj w 14 rocznicę śmierci

900– + Eugeniusz Król gr. (7)

1100– 1. ZA parafian 2. Renata Machula od chrzestnej

+ Barbara Krzyściak poza parafią (28)